Ενημερωτικά δελτία

Ενημερωτικά δελτία

Με το newsletter του GRG, μοιραζόμαστε τακτικά σχετικές πληροφορίες, ενημερώσεις και δημοσιευμένα άρθρα, κρατώντας σας καλά ενήμερους σχετικά με τα ορόσημα της ρυθμιστικής διαδικασίας της ΕΕ σχετικά με την εκ νέου έγκριση του γλυφοσάτη και κοινοποιούμε πληροφορίες σχετικά με τις προσπάθειες του GRG και τις εκδηλώσεις μας.

Εάν επιθυμείτε να εγγραφείτε στο newsletter του GRG και να το λάβετε απευθείας στα εισερχόμενά σας, κάντε κλικ εδώ.

Οι εκδόσεις του ενημερωτικού δελτίου είναι διαθέσιμες στα αγγλικά.