Η GRG έχει ετοιμάσει ένα έγγραφο θέσης που περιγράφει λεπτομερώς τους βασικούς τομείς της αξιολόγησης οικοτοξικολογικού κινδύνου, που σχετίζονται με τις ενότητες «Επιπτώσεις σε είδη μη-στόχου» του dRAR.

Η GRG έχει υποβάλει πολλαπλές αξιολογήσεις οικοτοξικολογικών κινδύνων που καλύπτουν μια σειρά μη στοχευόμενων ειδών, χρησιμοποιώντας τελικά σημεία από υπάρχουσες και νέες ρυθμιστικές οικοτοξικολογικές μελέτες που έχουν διεξαχθεί με τεχνικό υλικό glyphosate και την αντιπροσωπευτική σύνθεση.

Η αξιολόγηση αυτών των δεδομένων της μελέτης και οι σχετικές εκτιμήσεις κινδύνου αντιπροσωπεύουν περίπου 1300 σελίδες του dRAR.

Τα δεδομένα της μελέτης, οι εκτιμήσεις κινδύνου και οι αντίστοιχες αξιολογήσεις στο dRAR βρίσκονται συγκεκριμένα:

  • Τόμος 3, Μέρος Β.9 (MCA) για οικοτοξικολογικές μελέτες που πραγματοποιήθηκαν με τη δραστική ουσία glyphosate και επίσης με τον μεταβολίτη AMPA.
  • Τόμος 3 Μέρος Β.9 (MCP) για οικοτοξικολογικές μελέτες που διενεργήθηκαν με το τυποποιημένο φυτοπροστατευτικό προϊόν (MON 52276) και την αξιολόγηση κινδύνου.


Το πλήρες έγγραφο θέσης που καλύπτει βασικούς τομείς της αξιολόγησης οικοτοξικολογικού κινδύνου είναι προσβάσιμο μέσω αυτού του συνδέσμου.