Υπάρχουν σημαντικές πληροφορίες που προέρχονται τόσο από την επιστημονική βιβλιογραφία όσο και από τα μέσα ενημέρωσης σχετικά με την ανίχνευση της γλυφοσάτης στα τρόφιμα που τρώμε και κατά συνέπεια στα ούρα. Δυστυχώς, αυτές οι αναφορές συχνά έχουν ελάχιστο πλαίσιο σχετικά με τον τρόπο λήψης των δεδομένων ή το τι σημαίνουν οι αναφερόμενες τιμές όσον αφορά την ασφάλεια.

Σε μια μελέτη που δημοσιεύτηκε από τους John L. Vicini, Pamela K. Jensen, Bruce M. Young και John T. Swarthout, σχετικά με το Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety, οι συγγραφείς συγκέντρωσαν δεδομένα από βιβλιογραφία με κριτές, αναφορές μέσων ενημέρωσης, μη κυβερνητικές οργανώσεις και ρυθμιστικές υπηρεσίες.
Τα δεδομένα αναθεωρήθηκαν λαμβάνοντας υπόψη τόσο την αναλυτική μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε όσο και εάν οι αναφερόμενες τιμές υποδεικνύουν επίπεδα γλυφοσάτης που θα μπορούσαν να είναι επιβλαβή για την ανθρώπινη υγεία.

Η μελέτη εξέτασε επίσης την Αποδεκτή Ημερήσια Πρόσληψη (ADI) του glyphosate – την ποσότητα glyphosate που μπορεί να καταναλώνει ένα άτομο καθημερινά κατά τη διάρκεια της ζωής του με εύλογη βεβαιότητα χωρίς βλάβη.
Η μελέτη διαπίστωσε ότι σε σύγκριση με την τρέχουσα ADI, η έκθεση σε glyphosate μέσω των τροφίμων είναι μικρότερη από το 3% της ADI που χρησιμοποιείται από την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA).

Επιπλέον, τα συμπεράσματα των αξιολογήσεων κινδύνου, που βασίζονται σε διατροφικά μοντέλα ή δεδομένα ούρων, είναι ότι οι εκθέσεις στη γλυφοσάτη από τα τρόφιμα είναι πολύ χαμηλότερες από την ποσότητα που μπορεί να προσλαμβάνεται καθημερινά κατά τη διάρκεια της ζωής με εύλογη βεβαιότητα χωρίς βλάβη.

Αν και η αξιολόγηση από ομοτίμους δεν είναι μια ανόητη διαδικασία, είναι μια διαδικασία με σκοπό να διασφαλιστεί ότι τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα από δημοσιευμένες μελέτες βασίζονται σε καλά διεξαχθείσα και τεκμηριωμένα επιστημονικά πειράματα. Αυτό έρχεται σε έντονη αντίθεση με το ουσιαστικά μη αναθεωρημένο περιβάλλον των μέσων ενημέρωσης και των διαδικτυακών εκδόσεων. Δεδομένου ότι το κοινό δεν έχει εκπαίδευση για να διακρίνει πληροφορίες από περιοδικά με κριτές και επιστημονικές ρυθμιστικές αρχές από πληροφορίες που βλέπει σε αναφορές μέσων ενημέρωσης και αρπακτικά περιοδικά, αυτή η ανασκόπηση έχει συμπεριλάβει αποτελέσματα για τα υπολείμματα glyphosate και από τις δύο πηγές για να τους παρέχει μια ενιαία σημείο αναφοράς για μια τεκμηριωμένη συζήτηση αυτού του θέματος.

Δείτε την εικόνα στο παρακάτω infographic:

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε την εικόνα.

Αυτά είναι μερικά αποσπάσματα από τους συγγραφείς αυτής της κριτικής:

JOHN VICINI , Επικεφαλής Ρυθμιστικής Τεχνολογίας Ασφάλειας & Αποδοχής
“Γνωρίζουμε ότι οι καταναλωτές αναρωτιούνται γιατί υπάρχουν αναφορές στα μέσα ενημέρωσης με φανταχτερούς τίτλους που φαίνεται να μεταδίδουν την είδηση ότι υπάρχει γλυφοσάτη στα δημητριακά πρωινού ή ακόμα και στο παγωτό. Αλλά δεν υπάρχουν νέα εδώ. Οι επιστήμονες της βιομηχανίας και των ρυθμιστικών αρχών συλλέγουν δεδομένα υπολειμμάτων πριν από νέες χρήσεις ενός φυτοφαρμάκου. Τα δεδομένα τότε και τώρα υποδεικνύουν μεγάλο περιθώριο ασφάλειας. Συγκεντρώσαμε και εξετάσαμε αναφορές από μέσα ενημέρωσης, την επιστημονική βιβλιογραφία, ρυθμιστικούς φορείς και ΜΚΟ για να δημοσιεύσουμε αυτήν την ολοκληρωμένη ανασκόπηση.”

PAMELA JENSEN , Κύριος Επιστήμονας και Ειδικός Αναλυτικών Μεθόδων
«Πολλές αναφορές για την ανίχνευση της γλυφοσάτης στα τρόφιμα που τρώμε παρέχουν πολύ μικρό πλαίσιο σχετικά με τον τρόπο λήψης αυτών των δεδομένων. Ο στόχος μου ήταν να παράσχω μια επισκόπηση των πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων των τύπων αναλύσεων που χρησιμοποιούνται συνήθως για τη μέτρηση της γλυφοσάτης και των κρίσιμων παραγόντων για τον προσδιορισμό του εάν μια ανάλυση είναι κατάλληλη για τον προορισμό της. Η δυνατότητα αξιολόγησης των δυνατοτήτων και των περιορισμών της δοκιμασίας που χρησιμοποιείται είναι απαραίτητη για την αξιολόγηση της αξιοπιστίας των αναφερόμενων δεδομένων. Καθώς η τεχνολογία βελτιώνεται, θα είμαστε σε θέση να ανιχνεύουμε φυτοφάρμακα σε όλο και χαμηλότερα επίπεδα και έτσι ο αριθμός των ανιχνεύσεων πιθανότατα θα αυξηθεί. Αλλά η ανίχνευση δεν ισοδυναμεί με μη ασφαλή. Ο στόχος θα πρέπει να είναι το πλαίσιο της συζήτησης για την ασφάλεια γύρω από το τι σημαίνει ανίχνευση, αντί για την προσδοκία μηδενικής ανίχνευσης».

BRUCE YOUNG , Issues Management
“Συνοψίσαμε τα δεδομένα παρακολούθησης υπολειμμάτων από τις ρυθμιστικές αρχές στην Ευρώπη, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά. Αυτές οι μελέτες καλαθιού αγοράς βασίζονται σε τρόφιμα που ελήφθησαν δειγματοληπτικά στο λιμάνι εισόδου ή τρόφιμα που αγοράστηκαν από την αγορά. Ο στόχος των μελετών παρακολούθησης είναι να διασφαλιστεί ότι οι αγρότες ακολουθούν εγκεκριμένες οδηγίες ετικέτας και ότι τα υπολείμματα δεν βρίσκονται σε απροσδόκητα υψηλά επίπεδα. Μελέτες παρακολούθησης από παγκόσμιες ρυθμιστικές αρχές διεξάγονται ετησίως και είναι απολύτως διαφανείς σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η ανάλυση του δείγματος. Αυτό περιλαμβάνει τη χρήση στατιστικά σχετικού μεγέθους δείγματος και επικυρωμένες αναλύσεις ικανές να ανιχνεύσουν πολλαπλά υπολείμματα φυτοφαρμάκων .»

JOHN SWARTHOUT , Issues Management and Outreach
«Ενώ η χρήση μιας επικυρωμένης ανάλυσης και η ανίχνευση ή όχι του Glyphosate είναι και τα δύο σημαντικά, το κύριο πράγμα που πρέπει να λάβετε υπόψη δεν είναι ότι το Glyphosate ανιχνεύεται, αλλά ότι οι τιμές αναφέρονται στο κατάλληλο πλαίσιο όσον αφορά τη διατροφική ασφάλεια. Όταν κοιτάξετε το σύνολο των δεδομένων, το συμπέρασμα είναι σαφές ότι η οξεία διατροφική έκθεση στη γλυφοσάτη δεν αποτελεί ανησυχία για την ασφάλεια».

Αποκτήστε πρόσβαση στην πλήρη αναφορά μέσω αυτού του συνδέσμου ή κάντε κλικ στην παρακάτω εικόνα.