Το RMS έχει επανεκτιμήσει το glyphosate ως προς τη δυνατότητά του να είναι ενδοκρινικός διαταράκτης.
Το συμπέρασμα από το σχέδιο αξιολόγησης βαρύτητας αποδεικτικών στοιχείων (τμήμα 2.10) είναι σύμφωνο με τα συμπεράσματα από την αξιολόγηση βάρους των αποδεικτικών στοιχείων του 2017 που δημοσιεύθηκε από την EFSA και την αξιολόγηση βάρους των αποδεικτικών στοιχείων USEPA που δημοσιεύθηκε το 2015 – και τα δύο συμπερασματικά glyphosate δεν είναι ενδοκρινικός διαταράκτης, αν και η οιστρογονικές, ανδρογόνες, θυρεοειδικές και στεροειδογόνες οδούς.

Εάν ενδιαφέρεστε να αναθεωρήσετε και να σχολιάσετε το προσχέδιο ενδοκρινικής αξιολόγησης για τη γλυφοσάτη, μπορείτε να βρείτε επιπλέον βασικές πληροφορίες εδώ .

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο πλήρες έγγραφο θέσης μέσω αυτού του συνδέσμου.